Susanne Wiik Kalvaag
GØR DET!
Gør mere end at høre – LYT
Gør mere end at se – IAGTTAG
omMig

Jeg hedder Susanne Wiik Kalvåg og er født i 1965. Jeg er dansk og bor i Fredensborg med min norske mand, som jeg har været gift med siden 1988. Vi har to voksne drenge, der begge er flyttet hjemmefra.

Jeg er Psykoterapeut- og Fysioterapeutuddannet og har i 15 år undervist på Skodsborg Fysioterapiskolen i faget Psykologi. Jeg er en Eksamineret og Kvalitetsvurderet Psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut i Kbh. hvilket tager 4 ½ år. Så jeg er uddannet i familieterapi, parterapi og individuel terapi. Min erfaring spænder vidt: fra folk, der bare gerne vil selvudvikle sig, til den mere akut syge patient fra psykiatrisk lukket/åbent døgnafsnit, hvor jeg arbejdede igennem 5 år. I denne periode uddannede jeg mig endvidere til Miljøterapeut og tog Masterclass i Chok og Traumer, SE (Somatic Expirience samt BBAT (Body Awareness Therapy). Jeg har endvidere erfaring med at lede grupper for pårørende til psysisk sårbare igennem mange år for Bedre Psykiatri.

Jeg har altid haft en naturlig interesseret for mennesker og livet har lært mig, at der er noget spændende og unikt i os alle. Jeg har selv haft personlige erfaringer med bl.a. udbrændthed, overgreb, mobning og spiseforstyrrelse og har derfor erfaret nogle af livets mere udfordrende sider.

Gaven i dette er, at jeg har fået en erfaring indefra, hvilket hjælper mig til at forstå andre bedre.